Yazar:
Editör:BİLAL DUMAN
ZUHAL ÇUBUKÇU
MEHMET TAŞDEMİR
MERAL GÜVEN
CEM BABADOĞAN
AYTUNGA OĞUZ
BİRSEL AYBEK

ISBN:978-605-4434-04-6

Boyut:16 x 24

Sayfa Sayısı:568 sf.

Baskı: 4.Baskı / 2015

Fiyatı: 29 TL

İndirimli Fiyatı: 23.2 TL

Sepete Ekle

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Bu kitap öğretmen adaylarının ve öğretimle ilgilenenlerin öğretim süreçlerindeki bilgi ve becerilerini nasıl geliştirip uygulayabileceklerine dair çağdaş öğretim ilke ve yöntemlerini tanıtmak ve açıklamak amacıyla alanında uzman olan akademisyenler tarafından hazırlanmıştır. İyi öğrenen aynı zaman da iyi öğretendir. Öğretmek kalıcı öğrenmektir. Öğretim, öğrenmeyi ve düşünmeyi öğretmekle başlamalıdır. Öğrenme için öğretimde hem işbirliğine hemde bireye özgü çoklu ortam oluşturulur ve etkili yöntemler kullanılır. Bu çerçeveleri oluşturabilmek için eğitim psikolojisi, nöroloji ve öğretim ilke ve yöntemler bilgisine sahip olmak gerekir. Öğrenciler bir dersten ne beklediklerini bildiklerinde "duygu farkındalığı" ve "bilişsel farkındalığı" yaşayarak öğrenirler. Öğretim yaşama planlı, programlı olarak hazırlanmamızı sağlayan amaçlı ve etkileşimli bir eylemdir. Öğretimin amaçlılığı, bellirleren hedeflere ne ile nasıl ulaşılacağına yardımcı olan strateji, yöntem ve teknikleri bilinçli kullanılmasıyla ilgildir. Bilişsel yapıyı inşa etmede etkili öğretim ilke ve yöntemlerinin kullanılması duyu ve zihin açıcı niteliği taşır. Öğretmenin öğrenmeyi yapılandırmasında öncelikle zihinsel düşünmeyi, duyuşsal algılamayı ve psikomotor becerileri kazanmayı kolaylaştırıcı etkinlikleri, eylemleri ve işlemeleri planlayıp uygulayabilmesi için etkili öğretim ilke ve yöntemler bilgi ve becerisine sahip olması gereklidir. Bu bilgi ve beceri öğrenme-öğretme süreçlerini düzenlemeyi ve kolaylaştırmayı sağlar. Bu kitapta eğitim-öğretimle ilgili temel kavramlardan başlayarak program geliştirme, hedeflerin taksonomisi, öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanılan strateji, yöntem, teknikler, öğretimin planlanması ve planlar, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımları, stil temelli öğretim, disiplinlerarası öğretim tasarımı, düşünme ve eleştirel düşünme, bilişselfarkındalık, beyin temelli öğrenme ve kavram öğrenme ve öğretimine ilişkin konular yer almaktadır. Bu kitap, daha çok öğretim ilke ve yöntemlerine çağdaş eğitim yönelimleri perspektifinden yaklamaktadır. Aynı zamanda bu kitabın öğretmen adaylarının bilgilerini disiplinlerarası çağdaş yaklaşımlar çerçevesinden yapılandırmasına yardımcı olacağı umulmaktadır.

Kitabın Adı: ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

ISBN:978-605-4434-04-6

Boyut:16 x 24

Sayfa Sayısı:568 sf.

Baskı: 4.Baskı / 2015

Yazar: Editör:BİLAL DUMAN
ZUHAL ÇUBUKÇU
MEHMET TAŞDEMİR
MERAL GÜVEN
CEM BABADOĞAN
AYTUNGA OĞUZ
BİRSEL AYBEK


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..