Yazar:
Editör:İBRAHİM YILDIRIM

ISBN: 978-605-170-025-0

Boyut:16 x 24

Sayfa Sayısı:664 sf.

Baskı:6. BASKI/2017

Fiyatı: 32 TL

İndirimli Fiyatı: 25.6 TL

Sepete Ekle

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Öğretmenlik ,bir ulusun ve ülkenin geleceğini hazırlama sorumluluğu bulunan önemli ve özel bir uzmanlık alanıdır.Öğretmenlik mesleğinin genel olarak üç yeterlilik alanından sözdilebilir.Alan bilgisi,genel kültür ve pedagojik formasyon.Bu nedenle,eğitim sistemleri iyi bir matematikçi değil,matematik öğretmeni;fizikçi değil,fizik öğretmeni; biyolog değil, biyoloji öğretmeni;tarihçi değil,tarih öğretmenine gereksinim duymaktadırlar.Burada bir matematik öğretmenini matematikçiden farklı kılan,öğretmenin pedogojik formasyona sahip olmasıdır.Bir alan ve ders olarak"eğitim psikolojisi"ağırlıklı olarak pedogojik formasyon içerisinde yer almaktadır.Ne kadar yeterli alan bilgisine sahip olursa olsun, eğitim psikolojisi dersi almamış, çocuk ve ergen psikolojisinden anlamayan,bireysel farklılıkları dikkate almayan,üstün ve zayıf yönleriyle öğrencilerini yeterince tanımayan, iletişim becerisi kazanmamış kimselerin iyi bir eğitici olmaları beklenemez. İşte,elinizdeki bu kitap,öğretmen yetiştiren yüksek öğretim programları ile öğretmenlik sertifikası programlarında ders kitabı olarak okutulmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kitabın Adı: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

ISBN: 978-605-170-025-0

Boyut:16 x 24

Sayfa Sayısı:664 sf.

Baskı:6. BASKI/2017

Yazar: Editör:İBRAHİM YILDIRIM


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..