Yazar:
DURMUŞ EKİZ

ISBN:978-9944-474-75-7

Boyut:

Sayfa Sayısı:226 sf.

Baskı:Genişletilmiş 5. Baskı/2017

Sepete Ekle

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

İçerik olarak bu eserin temel amacı; sosyal bilimlerde olduğu gibi eğitim bilimlerindeki nitel, nicel ve eleştirel kuram yaklaşımlarını kuramsal ve pratik olarak tanıtmak, bu tür araştırma yapmaya istekli ve eğilimli olan bireyleri teşvik etmek ve onlara araştırma yürütülürken gerekli görülen veri toplama araçlarını sağlamaya çalışmaktır. Ayrıca, her üç araştırma yaklaşımının bilimsel bilgi üretme konusunda etkin olarak neden ve nasıl yararlanabileceğini felsefi ve pratik olarak ortaya koymak amaçlanmıştır.

Kitabın Adı: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

ISBN:978-9944-474-75-7

Boyut:

Sayfa Sayısı:226 sf.

Baskı:Genişletilmiş 5. Baskı/2017

Yazar: DURMUŞ EKİZ

Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..