Yazar:
Editör:ŞAKİR ÇINKIR
Editör:NİHAN DEMİRKASIMOĞLU
COLIN ROBSON

ISBN:978-605-170-147-9

Boyut:16X24

Sayfa Sayısı:712 sf.

Baskı:Gözden Geçirilmiş 2.Baskı/2017 (3. Baskıdan tercüme edilmiştir)

Sepete Ekle

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
GERÇEK DÜNYA ARAŞTIRMASI

**Akademik kopyası yoktur..

“Gerçek Dünya Araştırması”nı çevirmek istememizin en önemli nedeni, sos-yal bilimciler için nicel ve nitel araştırma yöntem bilimine ilişkin en kapsamlı veri kaynaklarından birisi olmasıdır. Kitap başta öğrenciler, akademisyenler, öğretmenler, sosyal çalışmacılar, çeşitli iş kollarındaki yöneticiler ve uzmanlar olmak üzere pek çok uygulamacı ve profesyonelin araştırma yöntem bilimine ilişkin sorularına ışık tutabilecek niteliktedir. Robson’ın gerçek bir dünya prob-lemini araştırırken, örnekler üzerinden çizdiği açık yol haritası ve bu yol harita-sında izlenecek adımları basit ve ayrıntılı bir biçimde açıklayarak araştırmacıları düşünmeye sevk etmesi bu kitabı çevirmek için değerli kılan nedenler arasında-dır. Diğer yandan, kitapta açıklanan konulara ilişkin web sitesindeki araştırma konuları, yararlı bağlantılar, ileri okuma önerilerine ilişkin geniş kapsamlı ek okuma kaynakları okuyucu için zengin bir içerik ve referans kaynağı sunmakta-dır.

Kitabın Adı: BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
GERÇEK DÜNYA ARAŞTIRMASI

ISBN:978-605-170-147-9

Boyut:16X24

Sayfa Sayısı:712 sf.

Baskı:Gözden Geçirilmiş 2.Baskı/2017 (3. Baskıdan tercüme edilmiştir)

Yazar: Editör:ŞAKİR ÇINKIR
Editör:NİHAN DEMİRKASIMOĞLU
COLIN ROBSON


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..