EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Bir toplumun yapıss ve işleyişinin nitelik ve düzeyinin oluşturulmasında en önemli öğelerden biri bireydir. Bireyin yapıcı, yaratıcı, araştırıcı özelliklere sahip ve toplumun uyumlu, aktif ve başarılı bir üyesi olarak yetiştirilmesi eğitim ile gerçekleştirilmektedir. Eğitimin etkili ve verimli işlerliğini sürdürebilmesinde ve eğitimin kalitesini arttırmada en önemli, temel ve etkin eleman öğretmendir. Bu nedenle, öğretmen eğitimi ve öğretmen eğitimi programları üzerinde en çok durulan konuların başında gelmektedir. Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimi ile ilgili programlarda yer alan "Eğitim Bilimine Giriş" dersinin öğretmen aday adayı öğrenciler için önemli bir yeri vardır. Çünkü bu derste öğretmen aday adayı öğrenciler eğitim biliminin temel kavram ve ilkelerini öğrenmekte, eğitim biliminin çeşitli dalları ile tanışmakta ve eğitim bilimi alanında yer alan dersler için alt yapı kazanmaktadırlar. Böylece onların diğer öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden yararlanma oranları da artmaktadır. "Eğitim Bilimlerine Giriş Kitabı" bu amaçla hazırlanmıştır. İlk baskısından bugüne kadar çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgiler çerçevesinde kitabın bölümleri yazarlar tarafından gözden geçirilip güncellenerek geliştirilmiş, böylece "Eğitim Bilimlerine Giriş Kitabı" daha işlevsel hale getirilmeye çalışılmıştır. Ekip çalışması olarak ortaya çıkan kitabın hazırlanmasında ve yazımında katkısı olan tüm elemanlara teşekkür eder saygı ve sevgilerimi sunarım


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..