Yazar:
Yrd. Doç. Dr. Erkan ÇER

ISBN:978-605-170-105-9

Boyut:16 X 24

Sayfa Sayısı:272 sf.

Baskı:1.Baskı / 2016

Fiyatı: 25 TL

İndirimli Fiyatı: 20 TL

Sepete Ekle

Türkçe Öğretiminde Etkinlikler

Türkçe öğretiminin başat amacı, anlama ve anlatma becerileri gelişmiş düşünen ve duyarlı bireyleri yetiştirmektir. Bu amacın gerçekleştirilmesinde etkinlik temelli ortamlara gereksinim vardır. Çünkü okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerilerin öğretilmesinde salt bilgi odaklı yaklaşımların benimsenmesi, öğrencilerin öğrenme sürecinde yaşantılardan yoksun bırakılması, öğrencilerin dilsel becerilerine yönelik öğrendiklerini davranışa dönüştürememelerine yol açabilir. Özellikle Türkçe öğretiminde sanatçı tarafından hazırlanmış çocuk gerçekliğine uygun ve çocuğa göre olan yazınsal nitelikteki çocuk edebiyatı yapıtlarından yararlanılmaması ve yapıtların etkinliklerde başat bir uyaran olarak yer almaması, Türkçe öğretiminde istenilen verimin ortaya çıkmasını engelleyebilir. Bu bakımdan, Türkçe öğretiminin etkili bir biçimde etkinlikler yoluyla gerçekleştirilmesi gerekir.

Bu kitap, “Türkçe Öğretiminde Etkinlikler”, “Etkinlik Örnekleri” ve “Eğitim Durumları” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerine ilişkin olarak etkinliklerin nasıl olması gerektiğine yönelik bir çerçeve sunulmuştur. İkinci olarak, öğrencilerin sanatçılar tarafından hazırlanmış görsel, dilsel ve işitsel uyaranlarla ilgili etkinlik örnekleri verilmiştir. Son olarak ise, Türkçe öğretiminin kazanımlarının yansıtıldığı, etkinlik örneklerinin sunulduğu çok uyaranlı eğitim ortamlarına katkı sağlayan eğitim durumları verilmiştir.

Kitabın Adı: Türkçe Öğretiminde Etkinlikler

ISBN:978-605-170-105-9

Boyut:16 X 24

Sayfa Sayısı:272 sf.

Baskı:1.Baskı / 2016

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Erkan ÇER


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..