SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ

Günümüzde gittikçe karmaşıklaşan toplum ve dünya sorunlarıyla baş edebilecek bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış nesillerin yetiştirilmesi ülkelerin eğitim sistemlerinin en önemli amaçlarından birisini oluşturmaktadır. Bu çerçevede yeni yetişen nesillerin mensubu olduğu milletin ve devletin kültür ve değerleriyle uyum içinde yetişirken aynı zamanda barış, hoşgörü, farklılıklara saygı, çevresel ve toplumsal sorunlara duyarlılık gibi günümüz dünyasının ihtiyaç duyduğu evrensel değerlere de sahip etkili ve demokratik birer yurttaş olarak da yetişmeleri beklenmektedir.

İlköğretim çağındaki çocukların aileden başlayarak sınıf seviyesi yükseldikçe genişleyen bir çevrede karşılaşacağı sosyal, ekonomik kültürel vb. tüm olay ve durumları bütüncül bir yaklaşımla ele almak ve öğrencileri bu konularla ilgili bilgi, beceri ve değerlerle donatarak geleceğe hazırlamak için bütünleştirilmiş bir program olarak oluşturulan Sosyal Bilgiler dersi ilk olarak ABD’de okutulmaya başlanmış, daha sonra Avrupa’nın ve dünyanın farklı ülkelerine yayılmıştır. Türkiye’de ise bu ders 1968 yılından itibaren okutulmaya başlanmıştır.

Eğitim fakültelerinin sosyal bilgiler eğitimi bölümlerinde birinci sınıfın ilk yarıyılında okutulan Sosyal Bilgilerin Temelleri dersi sosyal bilgiler dersini ana hatlarıyla bölüm öğrencileriyle tanıştırmaya yönelik bir derstir. Bu dersle öğrencilere sosyal bilgiler dersinin tarihsel gelişimi, derse ait temel kavramlar ve derse kaynaklık eden bilim dalları ile ilgili giriş niteliğinde bilgiler verilmek suretiyle derse dair genel bir anlayış kazandırılması amaçlanmaktadır.

Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere ve sosyal bilgiler öğretmenlerine yönelik olarak hazırlanan bu kaynak kitap on üç bölüm halinde düzenlenmiştir. Kitapta mümkün olduğunca halihazırda uygulamada olan sosyal bilgiler dersi öğretim programı merkeze alınmaya çalışılmıştır. Sosyal bilgiler dersi öğretim programının tanıtımı ve genel bir değerlendirilmesi ayrı bir bölüm halinde düzenlenirken sosyal bilgiler dersinin konu alanlarını oluşturan bilim dallarının yer aldığı bölümlerde ilgili bilim dalının kendine özgü tanım, tarihçe ve temel kavramlarının yanı sıra sosyal bilgiler dersiyle ilişkisi üzerinde de durulmuştur. Bu yolla sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin daha birinci sınıftan başlayarak program merkezli bir bakış açısı kazanmalarına katkı sunulması amaçlanmıştır.

On bir farklı üniversitede görev yapan on altı akademisyenin ortak çabasının bir ürünü olan bu kitaba alanlarında uzman bölüm yazarı akademisyenlerin kendilerine özgü bakış açıları, deneyimleri ve birikimlerini yansıtmak suretiyle paha biçilmez bir zenginlik kattıkları düşülmektedir. Sosyal Bilgiler öğretimindeki yeni gelişmeleri yansıtmak ve süreç içerisinde fark edilen editöryal hata ve eksiklikleri gidermek için okuyucu kitlesi ve akademik camiadan gelecek görüş ve önerileri de dikkate alarak her yeni baskıdan önce güncellemeyi planladığımız kitabımızın mevcut baskısında ortaya çıkabilecek editöryal hata ve eksikliklerin okuyucularımız tarafından anlayışla karşılanacağını umuyoruz.

Bu kitabın ortaya çıkmasının asıl müsebbipleri olan ve ilk günden itibaren güvenlerini, desteklerini ve emeklerini esirgemeyen bölüm yazarı akademisyen arkadaşlara ve dar bir zaman diliminde kitabın basımı konusunda özverili bir çaba ve gayret gösteren başta Sn. Özer Daşcan olmak üzere Anı yayıncılık ailesine teşekkürü bir borç biliriz.


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..