SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ İlkeler ve Uygulamalar

Sosyal bilgilerin alanı zengin bir tarihe sahiptir. İnsanlığın dinamik yapısından dolayı tarih, coğrafya, siyaset, ekonomi, sosyoloji ve antropoloji bilimlerinden gelen yeni kavramlar ve fikirler sosyal bilgileri canlı ve yenilikleri takip edecek şekilde dönüştürmektedir. Bu yüzden sosyal bilgilerde anlamlı, çekici ve ilham uyandırıcı deneyimler sonsuzdur. Bu kadar çok ve genişleyen bilginin nasıl öğretileceği birçok eğitimci için ikilem (çıkmaz) olarak varlığını sürdürmektedir. Neyse ki eğitim alanındaki araştırmacılar psikologlar ve dil bilimciler bazı cevaplar vermektedirler. Nasıl öğreteceğimizi çocukların nasıl öğrendiği belirlemektedir. Araştırmalar öğretmenlerin aşağıda sunulanları yaptığında öğrencilerin en iyi öğrendiğini belirtmektedir.

Öğrencilerin geniş bir yelpazede öğrenme deneyimlerine aktif olarak katıldıklarında çocukların bilgiyi yapılandırmaları için onlara izin vermek,

Tüm çocuklara üzerinde işlem yapabilecekleri sorular ve bulmacalar sunmak,

Öğrencilerin öğrendikleri içerikler konusunda eleştirel düşünmeleri için onları teşvik etmek,

Öğrencilerin birbirleriyle düzenli ilişki kurmaları için fırsatlar planlamak sınıftaki dil ve kültür çeşitliliğinin farkına varmak ve bu çeşitlilikle ilgili zenginleştirilmiş öğrenme deneyimleri oluşturmak.

Artan bir şekilde öğretmenler sosyal bilgiler öğretiminde bilgisayar temelli kaynaklara güvenmektedirler. Bu kitapta internette mevcut olan video, ses ve resim gibi kaynakların nasıl kullanılacağı anlatılmıştır. Aslında internet sosyal bilgiler öğretimin doğasını değiştirdi. Özellikle internetin öğrencilerin araştırma sürecinde yer almaları için kaynaklar bakımından muazzam bir potansiyeli bulunmaktadır. Gün geçtikçe daha fazla öğretmen Podcast, Power Point ve filmler hazırlamaları için öğrencilerine yardım etmektedir. Tüm öğrencilerin başarısını artıracak çeşitli öğretim stratejileri ve kaynakları onların 21. yüzyıla hazır, üretken ve başarılı bir yaşam için hazırlayacaktır.


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..