OKUL YÖNETİMİ

Bu kitapta okul yönetimi çerçevesinde okulun yönetilebilirliğini artıran kavram, kuram ve uygulamaların neler olduğu ve nasıl yararlanılabileceği ele alınmıştır. Bu amaçla milli eğitim sisteminin yapısı, okulların yönetiminde yararlanılan yasal düzenlemeler, yönetim süreçleri, yönetim kuramları, okul yönetiminde yol gösterici yeni yaklaşımlar, okul iklimi ve kültürü, eğitim öğretim hizmetleri, öğrenci işleri, denetim ve değerlendirme ile örgütsel değişim gibi konular ele alınmıştır. Kitapta yer alan konular aracılığıyla okulun yönetiminde bir yandan yöneticilere yardımcı olmak amaçlanmışken diğer yandan yönetimle birlikte okulun amaçlarını gerçekleştirmekten sorumlu öğretmenlere de görev ve sorumluluklarının neler olabileceği açıklanmaya çalışılmıştır.

Kitabın Adı: OKUL YÖNETİMİ

ISBN: 978-605-170-136-3

Boyut:16 x 24 cm

Sayfa Sayısı:376 sf.

Baskı:1. Baskı/ 2017

Yazar: CELAL TEYYAR UĞURLU
Editör:Doç. Dr. Celal Teyyar UĞURLU
Yrd. Doç. Dr. İhsan TOPÇU
Yrd. Doç. Dr. Soner DOĞAN
Dr. Fatma KÖYBAŞ


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..