Yazar:
ALİ ERYILMAZ
Çiğdem KEVEN-AKLİMAN

ISBN: 978-605-170-144-8

Boyut:16 x 24 cm

Sayfa Sayısı:304 sf.

Baskı:1. Baskı/ 2017

Sepete Ekle

BEDENE YOLCULUK
Bedenin Fizyolojisi, Psikolojisi, Psikopatolojisi ve Psikoterapisi

Bu kitap, kendi bedenini tanımak ve daha işlevsel bir şekilde kul-lanmak isteyen herkes için önemli bir kaynak niteliğindedir. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde ciddi sorunlara neden olan beden-sel değişim konusu ve bununla başa çıkmada Bedene Yolculuk Kitabı, öğretmenlere ve velilere yönelik önemli bir kaynak olarak değerlendi-rilebilir. Ayrıca, psikolojik yardım sunmayı amaçlayan çeşitli meslek elemanları içinde önemli bir rehber kaynak olabilir. Bu doğrultuda; psikolojik danışmanlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve psiki-yatrisiler Bedene Yolculuk Kitabından yararlanarak danışanlarına yar-dımcı olabilirler. Ayrıca bu kitap, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dallarında yer alan Fizyolojik Psikoloji dersi için ana ya da yardımcı kaynak olarak kullanılabilir. Tüm bunların yanında bu eser, liselerde görülen Sağlık Bilgisi Dersleri için de önemli bir kaynak olabi-lir.

Kitabın Adı: BEDENE YOLCULUK
Bedenin Fizyolojisi, Psikolojisi, Psikopatolojisi ve Psikoterapisi

ISBN: 978-605-170-144-8

Boyut:16 x 24 cm

Sayfa Sayısı:304 sf.

Baskı:1. Baskı/ 2017

Yazar: ALİ ERYILMAZ
Çiğdem KEVEN-AKLİMAN


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..