Yazar:
Prof. Dr.CAHİT KAVCAR

ISBN: 978-605-170-148-6

Boyut:16 x 24 cm

Sayfa Sayısı:232 sf.

Baskı:4. Baskı/Gözden Geçirilmiş 2017

Sepete Ekle

Edebiyat ve Eğitim

İnsanı konu alma ve onu her yönüyle iyiye götürme çabası bakımından edebi-yatla eğitim arasında sıkı bir yakınlık vardır. Bu iki alan, kişinin kendini tanımasını, sürekli olarak iyiyi ve güzeli aramasını, daha uyumlu yaşamasını amaçlar. Her ikisi de iyi yurttaşlar, çalışkan ve yaratıcı bireyler, erdemli kişiler yetiştirme çabası güder, insanlığa saygıyı, yurt ve ulus sevgisini, kişilik ve bağımsızlık onurunu öğretir, bunları gönüllerde yerleştirmeye çalışır. Bütün bunları eğitim okul kanalıyla, bir güzel sanat olan edebiyat ise estetik yolla sağlar.
Gerçek eğitim, insanın önce kendisini tanıması yolunda ortam hazırlar, bu tanı-mayı gerçekleştirir. Bu yapılırsa kişinin kendini olumlu ve olumsuz yanlarıyla kabul et-mesi, yaşam planını ona göre yapması ve başkalarıyla sağlıklı ilişki kurması kolaylaşa-caktır. Sanat ve edebiyat da, insanın kendi özelliklerini bilmesi yolunda önemli hizmet-lerde bulunur. Onun önüne değişik seçenekler ve zengin yaşantı örnekleri getirir.

Kitabın Adı: Edebiyat ve Eğitim

ISBN: 978-605-170-148-6

Boyut:16 x 24 cm

Sayfa Sayısı:232 sf.

Baskı:4. Baskı/Gözden Geçirilmiş 2017

Yazar: Prof. Dr.CAHİT KAVCAR


Pdf'i tıklayarak içindekilerine ulaşabilirsiniz..