Yazar:
Doç. Dr.Aydın Balyer

ISBN:ISBN 978-605-170-154-7

Boyut:16 X 24 cm

Sayfa Sayısı:280 sf.

Baskı:1. Baskı

Sepete Ekle

Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Eğitim, değişik dünya görüşüne sahip insanlar tarafından farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan birisine göre eğitim, gençlere mevcut durumların tanımlarını ve onların okul içinde yer aldıkları gruplar tarafından kabul edilmelerini sağlama sanatıdır. Buna göre eğitim, sosyal bir kontrol aracı olarak işlev görmekte ve bu anlamda okulun görevi de, yetişkinlerin tanımladıkları sosyal görevleri bireylere kazandırmaktır. Diğer bir tanıma göre ise eğitim, yetişen gençte pratik aklı inşa etmektir. Böylece eğitim, bir tür özgürleşme sürecidir. Bu an-lamda eğitim; bağımsız bir şekilde düşünebilen, özgürce kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Eğitime dair bu tanımlar daha da artırılabilir.

Kitabın Adı: Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

ISBN:ISBN 978-605-170-154-7

Boyut:16 X 24 cm

Sayfa Sayısı:280 sf.

Baskı:1. Baskı

Yazar: Doç. Dr.Aydın Balyer